Catalunya

Al damunt dels nostres cants, aixequem una senyera, que els farà més triomfants.